התקשרויות

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 04/2022 שם המכרז: מכרז 04/2022 לביצוע עבודות שדרוג מתקני הספורט באולם ספורט היובל באריאל סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 10/04/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 08/05/2022
12:00
עלות רכישת מכרז: 585 ש"ח כולל מע"מ
(לא יוחזרו)
מס מכרז: 03/2022 שם המכרז: התקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 06/03/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 06/04/2022
14:30
עלות רכישת מכרז: 2,340 ש"ח כולל מע"מ
(לא יוחזרו)
מס מכרז: 02/2022 שם המכרז: מכרז פומבי מספר 02/2022: אספקה והתקנה של מתקני ספורט וציוד כושר לחדר הכושר במרכז הספורט אריאל 15-2-2022 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 15/02/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 20/03/2022
12:30
עלות רכישת מכרז: 2,340 ש"ח כולל מע"מ
(לא יוחזרו)
מס מכרז: שם המכרז: מכרז פומבי מספר 01/2022: ניהול, אחזקה והפעלה של מרכז הספורט והנופש באריאל סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 17/01/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 13/02/2022 עלות רכישת מכרז: 0 ש"ח כולל מע"מ
(לא יוחזרו)
מס מכרז: שם המכרז: מכרז פומבי מספר 03/2021: לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה לרכבים חשמליים בעיר אריאל סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 26/12/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 24/01/2022 עלות רכישת מכרז: 0 ש"ח כולל מע"מ
(לא יוחזרו)

חזור למכרזים פעילים