מינהל (לידיעה)

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
מס מכרז: שם המכרז: מכרז מקוון מספר יש/2021/355 סוג המכרז: מינהל (לידיעה) תאריך פרסום המכרז: 24/10/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 11/04/2022
12:00
עלות רכישת מכרז: 0 ש"ח כולל מע"מ
(לא יוחזרו)

חזור למכרזים פעילים