דלג לתוכן העמוד

התקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 03/2022 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 06/03/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 06/04/2022
14:30
עלות רכישת מכרז: 2,340 ש"ח כולל מע"מ
(לא יוחזרו)

 

לקובץ המכרז לחצו כאן >>


להודעת עדכון על שינוי בתנאי הסף לחצו כאן >>


לקובץ תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 - פרסום 08-03-2022 לחצו כאן >>

לקובץ תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 - פרסום 13-03-2022 לחצו כאן >>

לקובץ תשובות לשאלות הבהרה מס' 3 - פרסום 14-03-2022 לחצו כאן >>

לקובץ תשובות לשאלות הבהרה מס' 4 - פרסום 28-03-2022 לחצו כאן >>


לצפייה בקובץ המצורף למכרז